top of page
Logo vierkant6.png
  • Diana

‘Houston, we have a problem’


Vorige week is onze adviseur Rick Meijer bij de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie over ‘Planning, Law and Property Rights’ (PLPR) geweest. Als er zelfs in Texas in de Verenigde Staten gesproken kan worden over de wijze waarop planning en recht kunnen bijdragen aan het beperken van klimaatverandering, is er echt een probleem. Directe aanleiding voor onderzoek naar dit thema in dit gebied is de kwetsbaarheid voor tropische stormen met vooral overstromingen als gevolg. De meest recente storm kreeg wereldwijd bekendheid vanwege de ravage die het heeft aangericht. Orkaan Harvey kostte in 2017 aan ruim 100 mensen het leven en heeft voor $125 miljard aan schade aangericht. Verdere opwarming van de aarde heeft een zeespiegelstijging en een toenemend aantal tropische stormen voor dit gebied tot gevolg. Dit is de reden dat de Texas A&M University volop werkt aan oplossingen om de gebouwde omgeving bestand te maken tegen dit soort rampen en onderzoekt hoe de beschikbare gelden voor wederopbouw zo efficiënt mogelijk kunnen worden benut.


De presentatie van Rick tijdens de conferentie ging over de wijze waarop Nederlandse gemeenten het instrumentarium van het grondbeleid strategisch inzetten voor ‘densification’. Hij heeft in het kader van zijn promotieonderzoek specifiek onderzocht hoe gemeenten hun instrumentarium benutten om de ambities van verdichting vorm te geven. Gebaseerd op data uit het praktijkonderzoek ‘Grond voor Wonen’ concludeert Rick dat vergelijkbare gemeenten weliswaar van hetzelfde instrumentarium gebruik kunnen maken, maar daar heel andere keuzes in maken. De achterliggende motivatie komt veelal wel overeen, namelijk het willen voeren van regie op de woningbouwontwikkeling, zowel kwalitatief als kwantitatief.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Rick via rick@stad2.nl.


Klik hier voor informatie over PLPR. 

टिप्पणियां


bottom of page