top of page
Logo vierkant5.png
Podcasts
Anker 1

Podcasts

#2 Mixen in hoge dichtheden boven het spoor: juist nu!

Niet alleen functies, maar ook de waardeontwikkeling succesvol combineren

 

Lange tijd wilden vooral stedenbouwers en beleidsmakers dat de stad groeide en bloeide, maar in de afgelopen vijf tot tien jaar blijkt het een vraaggestuurde ontwikkeling. Mensen wonen graag in de stad en de druk op steden is groot. Dat brengt met zich mee, dat er binnen de Nederlandse context gezocht wordt naar stedelijke woonmilieus in een hogere dichtheid, waar net als in andere grootstedelijke gebieden meer mix ontstaat van wonen, werken en voorzieningen. De rol van openbaar vervoer wordt daarin steeds belangrijker. Hoe meer en beter we deze knooppunten voor verdichting kunnen gebruiken des te effectiever dit is voor de stad, het vervoersnetwerk en ook de waardeontwikkeling. Als buitenlandse voorbeelden ons aanspreken in ambitie en kwaliteit, waarom kijken we dan ook niet naar de wijze waarop de financiële architectuur daar aan financieel haalbare projecten bijdraagt.

#1 Must have of nice to have?

Publiekrechtelijke verankering van de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling in de Aanvullingswet grondeigendom

De bijdrage ruimtelijke ontwikkeling is na amendement niet alleen via een anterieure overeenkomst te verhalen maar wordt ook publiekrechtelijk geborgd. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Deze podcast, gebaseerd op een eerder verschenen artikel, is dan ook een eerste schot voor de boeg in de discussie over het hoe en waarom.

#3 Actualiseren grondbeleid bittere noodzaak

Parametervisie

Prognose parameters gebiedsontwikkeling

Stadkwadraat geeft periodiek inzicht in prijs- en renteontwikkelingen op de vastgoedmarkt op grond van diverse bronnen. In onze prognose parameters gebiedsontwikkeling worden deze gespiegeld aan de prijs- en marktontwikkelingen die wij zien in de langlopende gebiedsontwikkelingen waarbij wij betrokken zijn. De prognose parameters biedt grip op de snel veranderende economische dynamiek in de wereld van grond- en vastgoedontwikkeling. De analyses en verwachtingen dienen als onderbouwing voor overheden en ontwikkelende partijen voor het hanteren van diverse parameters.

 

Wil je meer weten over onze analyses en de prognose parameters? Of wil je een op maat gemaakte prognose voor jouw gemeente of regio? Neem dan vrijblijvend contact op met Edwin Quartel via: edwin@stadkwadraat.nl.

Seminars

Seminars

Het Stadkwadraat Seminar is inmiddels een begrip en een ontmoetingsplek voor vakgenoten en specialisten uit de wereld van gebiedsontwikkeling. Met ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, bouwondernemingen en alle betrokken adviseurs (juristen, fiscalisten, planeconomen e.d.) benaderen we vanuit verschillende invalshoeken de gestelde thematiek. Tijdens dit jaarlijks terugkerend event voor professionals uit de grond- en vastgoedmarkt bediscussiëren we nieuwe denkrichtingen om gezamenlijk tot concrete oplossingen te komen. Naast de bijdragen van enkele (externe) sprekers vragen we een actieve inbreng van alle deelnemers. Centraal tijdens de Stadkwadraat Seminars staan kennisuitwisseling en discussie over actuele thema’s in ons vakgebied.

 

Hieronder kunt u de kennisdossiers van de voorgaande seminars downloaden. 

Vanwege Covid19 hebben we een online seminar HAALBAAR BETAALBAAR? - HOUDBAAR BETAALBAAR? georganiseerd. Dit seminar is deels uitgezonden op 12 en 13 januari 2021. Op 11 maart vond de live-uitzending plaats, waarin we kort terugblikten op de eerdere uitzendingen en in gesprek zijn gegaan over de opties voor een meer duurzaam en betaalbare woningmarkt.

Alle uitzendingen zijn hier terug te kijken. Wil je meer zien? Ga naar ons YouTube-kanaal voor andere seminars, de Provada en verschillende projecten. 

Publicaties

Publicaties

Onderstaand een greep uit onze publicaties. 

bottom of page