Logo vierkant5.png
 

Podcasts

#2 Mixen in hoge dichtheden boven het spoor: juist nu!

Niet alleen functies, maar ook de waardeontwikkeling succesvol combineren

 

Lange tijd wilden vooral stedenbouwers en beleidsmakers dat de stad groeide en bloeide, maar in de afgelopen vijf tot tien jaar blijkt het een vraaggestuurde ontwikkeling. Mensen wonen graag in de stad en de druk op steden is groot. Dat brengt met zich mee, dat er binnen de Nederlandse context gezocht wordt naar stedelijke woonmilieus in een hogere dichtheid, waar net als in andere grootstedelijke gebieden meer mix ontstaat van wonen, werken en voorzieningen. De rol van openbaar vervoer wordt daarin steeds belangrijker. Hoe meer en beter we deze knooppunten voor verdichting kunnen gebruiken des te effectiever dit is voor de stad, het vervoersnetwerk en ook de waardeontwikkeling. Als buitenlandse voorbeelden ons aanspreken in ambitie en kwaliteit, waarom kijken we dan ook niet naar de wijze waarop de financiële architectuur daar aan financieel haalbare projecten bijdraagt.

#1 Must have of nice to have?

Publiekrechtelijke verankering van de bijdrage ruimtelijke ontwikkeling in de Aanvullingswet grondeigendom

De bijdrage ruimtelijke ontwikkeling is na amendement niet alleen via een anterieure overeenkomst te verhalen maar wordt ook publiekrechtelijk geborgd. Hoe dit gaat gebeuren is nog niet duidelijk. Deze podcast, gebaseerd op een eerder verschenen artikel, is dan ook een eerste schot voor de boeg in de discussie over het hoe en waarom.

 
 

Parametervisie

Stadkwadraat geeft periodiek inzicht in prijs- en renteontwikkelingen in de vastgoedmarkt op grond van diverse bronnen. In onze parametervisie worden deze gespiegeld aan de prijs- en marktontwikkelingen die wij zien in de langlopende gebiedsontwikkelingen waarbij wij betrokken zijn. Met onze jaarlijkse parametervisie willen wij bijdragen aan transparantie en onderbouwing voor het gebruik en het bepalen van deze parameters. De prijsindices zijn immers een van de bepalende factoren voor meerjarige gebieds- en vastgoedontwikkelingen.

 

De parametervisie is gebaseerd op landelijke gemiddelden. Uiteraard bestaan er grote verschillen tussen regio’s. Vanaf dit jaar kunnen wij ook regiospecifieke factsheets voor u opstellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Quartel via 030-6001010 of edwin@stadkwadraat.nl.

1/1
 

Seminars

Het Stadkwadraat Seminar is inmiddels een begrip en een ontmoetingsplek voor vakgenoten en specialisten uit de wereld van gebiedsontwikkeling. Met ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, bouwondernemingen en alle betrokken adviseurs (juristen, fiscalisten, planeconomen e.d.) benaderen we vanuit verschillende invalshoeken de gestelde thematiek. Tijdens dit jaarlijks terugkerend event voor professionals uit de grond- en vastgoedmarkt bediscussiëren we nieuwe denkrichtingen om gezamenlijk tot concrete oplossingen te komen. Naast de bijdragen van enkele (externe) sprekers vragen we een actieve inbreng van alle deelnemers. Centraal tijdens de Stadkwadraat Seminars staan kennisuitwisseling en discussie over actuele thema’s in ons vakgebied.

 

Hieronder kunt u de kennisdossiers van de voorgaande seminars downloaden. 

1/1
 

Publicaties

1/1

Onderstaand een greep uit onze publicaties. 

MELD U AAN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN 

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de mailinglijst. 

Logo Stadkwadraat
  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

 

Gebiedsontwikkeling