Logo vierkant5.png
 

Stadkwadraat geeft periodiek inzicht in prijs- en renteontwikkelingen in de vastgoedmarkt op grond van diverse bronnen. In onze parametervisie worden deze gespiegeld aan de prijs- en marktontwikkelingen die wij zien in de langlopende gebiedsontwikkelingen waarbij wij betrokken zijn. Met onze jaarlijkse parametervisie willen wij bijdragen aan transparantie en onderbouwing voor het gebruik en het bepalen van deze parameters. De prijsindices zijn immers een van de bepalende factoren voor meerjarige gebieds- en vastgoedontwikkelingen.

 

De parametervisie is gebaseerd op landelijke gemiddelden. Uiteraard bestaan er grote verschillen tussen regio’s. Vanaf dit jaar kunnen wij ook regiospecifieke factsheets voor u opstellen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Oomens via 030-6001010 of bart@stad2.nl.

Parametervisie

1/1
 

Seminars

Het Stadkwadraat Seminar is inmiddels een begrip en een ontmoetingsplek voor vakgenoten en specialisten uit de wereld van gebiedsontwikkeling. Met ontwikkelaars, gemeenten, corporaties, bouwondernemingen en alle betrokken adviseurs (juristen, fiscalisten, planeconomen e.d.) benaderen we vanuit verschillende invalshoeken de gestelde thematiek. Tijdens dit jaarlijks terugkerend event voor professionals uit de grond- en vastgoedmarkt bediscussiëren we nieuwe denkrichtingen om gezamenlijk tot concrete oplossingen te komen. Naast de bijdragen van enkele (externe) sprekers vragen we een actieve inbreng van alle deelnemers. Centraal tijdens de Stadkwadraat Seminars staan kennisuitwisseling en discussie over actuele thema’s in ons vakgebied.

 

Hieronder kunt u de kennisdossiers van de voorgaande seminars downloaden. 

1/1
 

Publicaties

1/1

Onderstaand een greep uit onze publicaties. 

MELD U AAN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de mailinglijst. 

Logo vierkant5.png
  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt