top of page
Logo vierkant.png
Opdrachtgevers

Stadkwadraat werkt... Voor overheden, corporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen. Eigenlijk voor alle organisaties, die een stevige financiële basis willen leggen onder hun ruimtelijke plannen en investeringsbeslissingen.


Wij bieden onze opdrachtgevers helder inzicht, zowel in de kosten voor nieuwe ontwikkelingstrajecten als voor lopende bouwprojecten. Dit biedt de mogelijkheid de juiste beslissingen te nemen. Tegelijkertijd helpen we om financiële processen te stroomlijnen en grip te krijgen op ruimtelijke projecten. Als een van de grotere adviesbureaus hebben we veel ervaring opgebouwd in de dagelijkse praktijk, waardoor we in staat zijn om de zaken snel in goede banen te leiden. 

Onderstaand enkele voorbeelden van onze projecten.

Opdrachtgevers

Projecten
Logo Stadmakersfonds

Stadmakersfonds

Het Stadmakersfonds is een initiatief van STIPO en Stadkwadraat in samenwerking met de Provincie Utrecht en de Triodos Bank Nederland. Het eerste Stadmakersfonds van Nederland draagt bij aan een levendige en inclusieve stad door te investeren in initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde voor de stad. Het fonds ondersteunt ambitieuze stadmakers bij het realiseren van een haalbare businesscase, investeert en matcht tussen impact investeerders en initiatiefnemers.

 

Zo kunnen stadmakers doen wat zij het beste doen: handen uit de mouwen steken, en maatschappelijke meerwaarde realiseren, met creatieve en innovatieve initiatieven in de stad, die zo bovendien een duurzame plek krijgen in gebiedsontwikkeling.

 

Voor meer informatie over het Stadmakersfonds en de projecten die gefinancierd worden zie:

www.stadmakersfonds.nl

Logo Citymaker

Citymaker

Citymaker is een interactief stedenbouwkundig rekenprogramma voor (stedelijke) ontwikkelgebieden. Citymaker biedt oplossingen voor gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars die een integraal inzicht in berekeningen en scenario’s van hun gebiedsontwikkeling willen.

 

Het doel is niet met elkaar te ontwerpen, maar om samen in een of meerdere sessies met behulp van data scenario’s te ontwikkelen. Zo wordt op een leuke en efficiënte manier grip op een ontwikkeling verkregen. Of het nu een variantenstudie of een verdichtingstudie betreft: het helpt de verschillende stakeholders om snel inzicht te krijgen in berekeningen en scenario’s en helder en effectief te communiceren. Zo versnellen we duurzame gebiedsontwikkeling.

Naast zicht op de getallen op ontwerpniveau is de tool uitstekend geschikt als communicatiemiddel in het planvormingsproces. De achterliggende gedachte is dat we veel te vaak in projecten met elkaar beginnen te tekenen, zonder goed na te denken over de haalbaarheid van plannen en de effecten van keuzes. CityMaker laat de effecten van deze keuzes onmiddellijk zien.

 

De Citymakergroep bestaat uit Common Affairs, Stadkwadraat, Techniplan en Objectum.

 

Voor meer informatie: www.citymaker.nl

Logo Citymaker

CoMaker

CoMaker is opgericht door Stadkwadraat, Stipo en Vanschagen Architecten. Onze uitgebreide ervaring heeft ons geleerd dat het in Nederland ontbreekt aan een ontwikkelaar die het maatschappelijk rendement voorop stelt met inachtneming van realistische financiële uitgangspunten. Wij willen ons als CoMaker onderscheiden door in Nederland met 
vastgoedontwikkeling een bijdrage op lokaal niveau te leveren aan leefbaarheid, inclusiviteit en duurzaamheid. 

CoMaker organiseert daarvoor een interactief proces om op menselijke schaal in gesprek samen een concept te formuleren, kosten en baten te berekenen en tot ontwerp en uitvoering te komen. Comaker kan risicodragend of in opdracht ontwikkelen.

www.comaker.co

bottom of page