Stadkwadraat werkt... Voor overheden, corporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen. Eigenlijk voor alle organisaties, die een stevige financiële basis willen leggen onder hun ruimtelijke plannen en investeringsbeslissingen.


Wij bieden onze opdrachtgevers helder inzicht, zowel in de kosten voor nieuwe ontwikkelingstrajecten als voor lopende bouwprojecten. Dit biedt de mogelijkheid de juiste beslissingen te nemen. Tegelijkertijd helpen we om financiële processen te stroomlijnen en grip te krijgen op ruimtelijke projecten. Als een van de grotere adviesbureaus hebben we veel ervaring opgebouwd in de dagelijkse praktijk, waardoor we in staat zijn om de zaken snel in goede banen te leiden. 

Opdrachtgevers

Wasstraat Duurzaamheid

1/2

De provincie Utrecht stimuleert de verduurzaming van de bestaande woningbouwvoorraad, als onderdeel van de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale provincie te zijn. Deze ambitie heeft de provincie Utrecht aangegrepen om een ‘wasstraat’ op te zetten die bijdraagt aan inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming. De provincie Utrecht wil met de ‘wasstraat’ verduurzaming versnellen door creëren van kansen en het wegnemen van knelpunten.

 

Met de inzet van de wasstraat duurzaamheid worden de verduurzamingopgave, de businesscase en de vervolgstappen in de vorm van een Quick scan doorgevoerd. De provincie heeft Stadkwadraat gevraagd de trekkersrol op zich te nemen en het proces te coördineren en aan te jagen. De wasstraat duurzaamheid helpt corporaties op weg. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de wasstraat duurzaamheid? Neem dan contact op met Rinze Hartelman via 030 600 10 10.

 

Klik hier voor een selectie van onze opdrachtgevers (heden en verleden).

Onderstaand enkele voorbeelden van onze projecten.

Superlofts Blok Y

Blok Y maakt onderdeel uit van de nieuwe wijk Veemarkt in Utrecht-Oost. Prachtig gelegen aan een brede singel met vrij uitzicht op het groen van het aangrenzende park. Een bijzondere plek, die binnen de ontwikkeling van de Veemarkt relatief op zichzelf ligt. Blok Y ligt op fietsafstand van zowel de binnenstad van Utrecht als het groene buitengebied, en vlakbij de A27. Met een oost-west oriëntatie is er aan de ene zijde uitzicht over de nieuwe Veemarkt aan en de andere zijde over de volkstuinen.

 

Blok Y is een CPO-initiatief (collectief particulier opdrachtgeverschap); de toekomstige bewoners en gebruikers zijn de opdrachtgevers voor het gebouw. De bouwgroep vindt elkaar in de bijzondere eigenschappen van het plan, dat op gang gebracht is door een viertal initiatiefnemers met ervaring in planvorming en realisatie. 

De woningen zijn in het voorjaar van 2017 opgeleverd.

 

Klik hier voor mee informatie over Superlofts Blok Y. 

1/2

Blaricummermeent

1/1

De Blaricummermeent is een gebiedsontwikkeling van de gemeente Blaricum en beoogt de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk gelegen aan het Gooimeer. Naast de ontwikkeling van ca. 1.000 woningen wordt ook ruimte geboden aan bedrijvigheid op BusinessPark27. De Blaricummermeent kent een structuur en opzet die is geïnspireerd op het oude dorp Blaricum. Kenmerkend zijn de slingerende wegen, architectonische verscheidenheid, de hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte en de lage dichtheid van het plan. Belangrijk element van de wijk vormt de aanleg van de rivier de Meentstroom die door het gehele plan meandert. Na een aantal jaren van voorbereiding is in 2009 de uitvoering gestart en op dit moment is het project tot ongeveer halverwege gevorderd.

 

Stadkwadraat is betrokken bij de gebiedsontwikkeling als financieel geweten en heeft vanaf de initiatieffase tot heden de financiële planbegeleiding verzorgd. Concreet betreft dit het opstellen en monitoren van de grond- en vastgoedexploitatie, het aantrekken van een projectfinanciering, de beoordeling van grondbiedingen van marktpartijen, het leveren van financiële input bij contractonderhandelingen met marktpartijen en de uitwerking van de financiële ontwikkelingsstrategie.

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Christian van der Blonk via 030 600 10 10.

Zwolle Stadshagen

Op tv zijn programma’s te zien als ‘Als het water komt’ en “Onzichtbaar Nederland’ waarin duidelijk wordt welke relatie wij Nederlanders met het water hebben. In Stadshagen te Zwolle worden de plannen voor de nieuwe wijk Breezicht ontwikkeld met als belangrijkste ambities: duurzaam, klimaatbestendig en waterrobuustheid. Het gebied is vergeleken met de rest van Stadshagen het laagst gelegen en daarmee kwetsbaar als het om water gaat.

 

In totaal omvat dit gebied 70 hectare waarvan 30 hectare wordt bestemd voor een aaneengesloten groen- en waterstructuur. Hierin kan het water ruimschoots worden opgevangen. De woongebieden worden, evenals de naastgelegen Mastenbroekerpolder (die op basis van deze principes al rond het 1300 is drooggelegd), verhoogd aangelegd. Zo ontstaat anno 2016 een nieuw gebied naar het voorbeeld van het oude terpenlandschap. Er worden 1.100 woningen gebouwd waarmee Breezicht een groen, waterrijk en met lage dichtheden bebouwd woongebied wordt. En niet te vergeten: alle woningen worden energieneutraal.

 

Stadkwadraat vervuld voor Stadshagen sinds oktober 2015 de functie van strategische senior gebiedseconoom. Gezien de ambities en de planning om in 2018 een eerste paal te kunnen slaan, is Breezicht een ware uitdaging. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Paul van Munster via 030 600 10 10.

1/1

Hoofddorp-Centraal

Om te komen tot een ontwikkelstrategie voor de zone tussen het station en het centrum van Hoofddorp faciliteert de gemeente Haarlemmermeer een bijzonder participatieproces. Ondernemers, bewoners en andere betrokkenen zijn maximaal aan zet, de gemeente is (slechts) regisseur.

Stadkwadraat draagt in samenwerking Urhahn Urban Design en Stipo zorg voor de ontwikkelstrategie. Wij hebben daarbij, samen met bewoners, gebruikers en eigenaren, een stap-voor-stap strategie opgesteld om investeringen in het gebied op gang te brengen. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Theo Stauttener via

030 600 10 10.

1/1

RijswijkBuiten

1/1

RijswijkBuiten is een nieuwe woonwijk aan de zuidrand van Rijswijk. In dit voormalige kassengebied worden in een periode van tien jaar ruim 3.000 woningen gerealiseerd. Daarnaast zal in de nabije toekomst het gebied Pasgeld ook worden betrokken bij de ontwikkeling.
In een aantrekkelijke omgeving met veel groen en water wordt een duurzame wijk gebouwd. Er is volop ruimte voor zelfrealisatie en collectief particulier opdrachtgeverschap.
Stadkwadraat vult sinds 2011 op detacheringbasis de functie van planeconoom in op het Programmabureau RijswijkBuiten. Voorbeelden van werkzaamheden zijn het jaarlijks actualiseren van de grondexploitatie, budgetbeheersing, ruimtegebruikanalyse en het uitvoeren van haalbaarheidsstudies.

 
Zie voor meer informatie www.rijswijkbuiten.nl. 

 

Samenwerkingsverbanden

De herwaardering van gebiedsontwikkeling is de zoektocht naar nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe mechanismen, maar ook naar nieuwe spelregels voor rekenen aan de gebiedsexploitatie. Het is ook gebiedsontwikkeling ‘opnieuw’ definiëren als een transformatieproces, waarin gebruik en optimalisatie van het bestaande net zo belangrijk is als het ontwikkelen en realiseren van nieuwe functies. Gebruikers en eigenaren zijn aan zet nu de overheid een andere rol kiest, want ook ruimtelijk beleid zit in de revisie. Het is belangrijk ‘dat er energie op zit’, dat partijen willen samenwerken en de ernst inzien van de neergaande spiraal van waardedaling wanneer er niets gebeurt. Nieuwe private samenwerkingsvormen worden opgetuigd. Een rol als katalysator is weggelegd voor vernieuwende initiatieven. Kennis wordt ingezet om te komen tot innovatie. Deze innovatie is gericht op nieuwe mechanismen, en die brengen de motor van gebiedsontwikkeling weer op gang.

 

CityMaker is een interactief stedenbouwkundig rekenprogramma voor (stedelijke) ontwikkelgebieden. Naast zicht op de getallen op ontwerpniveau is de tool uitstekend geschikt als communicatiemiddel in het planvormingsproces. De achterliggende gedachte is dat we veel te vaak in projecten met elkaar beginnen te tekenen, zonder goed na te denken over de haalbaarheid van plannen en de effecten van keuzes. Met Citymaker wordt een betere afstemming van belangen mogelijk. Dit omdat de resultaten van keuzes of eisen ten aanzien van programma, financiën en duurzaamheid direct zichtbaar zijn en kunnen worden vergeleken. Hierdoor ontstaat voor alle belanghebbenden onderling begrip en dus betere communicatie.
De Citymakergroep bundelt de kennis van drie bedrijven: Keizerrijk Architecten, Stadkwadraat en Techniplan. 

 

Voor meer informatie: 

www.citymaker.nl  

De Urbanisator zorgt voor beweging bij herontwikkeling van verouderde bedrijven-terreinen en kantoorgebieden die met leegstand kampen. De tijd van grootschalig verwerven en ontwikkelen door één of enkele partijen is voorbij en ook de rol van de overheid verandert van sturend naar faciliterend. 

Onze overtuiging is dat je een gebied beter kunt laten functioneren door de bestaande krachten binnen het gebied te verenigen en partijen die hier een belang hebben bij elkaar te brengen. Als ondernemers, eigenaren en de gemeente de urgentie voelen en we een perspectief aan de horizon zien, gaan we aan de slag. De verantwoordelijkheid ligt in het gebied zelf; bij de vastgoedeigenaren en onder-nemers. De Urbanisator is de onafhankelijke aanjager. We werken met een ondernemend gezelschap, vanuit een brede expertise.

Partners: APPM, Urhahn Urban Design en De Mannen van Schuim.

 

Voor meer informatie: 

www.urbanisator.nl 

Een goede balans tussen kwaliteit van de omgeving en een gezonde exploitatie. 

 

Eigenaren en beheerders van vrijetijdslandschappen staan voor nieuwe uitdagingen. Toekomstbestendigheid, voorzien in de groeiende en veranderende behoefte naar recreatiegelegenheid en een slimme en financieel efficiënte exploitatie. En dat in de context van vaak kwetsbare land-schappen. Geen gemakkelijke opgave. Re/creator helpt de aanwezige kwaliteit van het vrijetijdslandschap te laten ontkiemen zodat een bloeiende plek ontstaat waar mensen graag hun tijd doorbrengen.

 

Re/creator is een team van specialisten op gebied van ruimtelijke ontwikkeling en bestaat uit LRAU, SAB en Stadkwadraat. 

 

Meer informatie? Neem contact op met Bart Oomens via 030-6001010. 

 

Vanuit Stadkwadraat wordt jaarlijks een aantal gastcolleges op de Universiteit Utrecht gegeven waarbij de vertaling van theorie naar praktijk wordt gemaakt. Met name de relatie tussen grond- en vastgoedmarkt en het denken vanuit de projectontwikkeling (privaat) en beleid (overheid) staan daarbij centraal.

Stadkwadraat levert, naast het collegemateriaal in de vorm van grafieken en sheets, rekenvoorbeelden waarmee ontwikkelingen en scenario's worden gesimuleerd. 

 

Gemeente

 • Amersfoort - Planeconomische ondersteuning

 • Amsterdam - Vernieuwing van de Bijlmermeer

 • Baarn - Noordschil

 • Baarn - Centrumgebied

 • Blaricum - Blaricummermeent

 • Ede - Ontwikkelingsplan afdeling Grondzaken

 • Ede - Interim-management afdeling Grondzaken

 • Heiloo - Quickscan Nieuw Varne

 • Horst aan de Maas - Detachering planeconomie

 • Kampen - Ontwikkeling Reeve

 • Lansingerland - Westpolder-Bolwerk

 • Lansingerland - Berkel en Rodenrijs

 • Lansingerland - Rekentool gronduitgifte

 • Leusden - Valleipark

 • Montfoort - Huisplaneconoom

 • Nijkerk - PE ondersteuning

 • Oegstgeest - Poelgeest

 • Rijswijk - RijswijkBuiten

 • Sint Michielsgestel - Ontwikkelingsvisie Grondbedrijfsfunctie

 • Skarsterlân - Sint Nicolaasga

 • Tiel - MPG

 • Tiel - Westluidense Poort

 • Tiel - Brede Zorgschool

 • Utrecht - Rijnenburg

 • Utrechtse Heuvelrug - Quick-scan Grondbedrijfsfunctie

 • Voorschoten - Ondersteunen Grondbedrijfsfunctie

 • Waddinxveen - Ondersteuning Grondbedrijfsfunctie

 • Wassenaar - Quick-scan/controle model

 • Woudrichem - Dr. Grex

 • Zeist - Herontwikkeling Vogelwijk

 • Zevenhuizen - Masterplan Zevenhuizen-Zuid

Ontwikkelaar

 • Eemnes - Zuidbuurt

 • Nunspeet - Bimo bouw (Van Wijnen) en BEMOG

 • Utrecht - GREX Loket Synchroon

 • Utrecht - Gevoeligheidsanalyse ASR VO

 • Utrecht - Rekenmodel ASR VO

 • Weesp - Bloemendalerpolder

Zorginstelling

 • Arnhem - Siza, Het Dorp

 • Heerhugowaard - Esdege Reigersdaal

 • Noordwijk - 's Heeren Loo

 • Arnhem - Diversen woningcorporatie Vivare

 • Doetinchem - Site Woondiensten

 • Leiden - Woningstichting Ons Doel

 • Rheden - Wijkvernieuwing Velp Zuid, Vivare

 • Rijswijk - Rijswijk Wonen

 • Veghel - Wijkvernieuwing Oranjewijk, Woonbelang

Samenwerkingsverband

 • Den Haag - Ontwikkelingscombinatie Wateringse Veld

 • Hengelo - Hart van Zuid

 • Veenendaal - Ontwikkelingsbedrijf Veenendaal Oost

 • Vianen - Hoef en Haag

 • Waddinxveen - Park Triangel

Overig

 • Arnhem - Dienst Landelijk Gebied

 • Moerdijk - Logistiek Park Moerdijk

 • Utrecht - NS Poort

Woningcorporatie

> ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

 • LinkedIn Social Icon
 • Wix Twitter page

030 600 10 10

info@stad2.nl

www.stad2.nl

 

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

 

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. 

© Stadkwadraat 2020 | Beleidsverklaring | Algemene voorwaarden | Proclaimer | Privacyverklaring