top of page
Logo vierkant6.png

Inleiding
Stadkwadraat neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze privacyverklaring lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact met ons opnemen.

 

Stadkwadraat BV is gevestigd aan de Utrechtseweg 331 in (3731 GA) De Bilt en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. U deelt persoonsgegevens met ons wanneer uw klant bent van onze organisatie of wanneer u contact met ons hebt. Denk aan uw naam, telefoonnummer of e-mailadres. Het gaat om alle gegevens die we in verband kunnen brengen met u.

 

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?
Stadkwadraat  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Het uitvoeren van onze overeenkomst
Met uw persoonsgegevens kunnen we:

 • Een goede dienstverlening aan u leveren.

 • Contact met u houden.

Hiervoor verzamelen wij:

 • Naam organisatie

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 

Het organiseren van evenementen 
Met uw persoonsgegevens kunnen we:

 • U informeren aangaande het evenement.

 • Een persoonlijke badge voor u aanmaken.

Hiervoor verzamelen wij:

 • Naam organisatie

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 

Contactformulier op de website
Met uw persoonsgegevens kunnen we:

 • Uw aanmelding voor een evenement/nieuwsbrief verwerken. 

Hiervoor verzamelen wij:

 • Naam organisatie

 • Voor- en achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

 

Het verbeteren van onze website (gebruik cookies)
Stadkwadraat gebruikt analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Verwerken we bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?
Voor de dienstverlening van Stadkwadraat is het niet noodzakelijk om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen.

 

Met wie delen we persoonsgegevens?
Stadkwadraat  verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stadkwadraat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?
Stadkwadraat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien of aanpassen?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stadkwadraat en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stad2.nl.
Stadkwadraat wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Stadkwadraat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@stad2.nl.

 

Wat is onze visie op privacy?
Stadkwadraat is zuinig op uw persoonsgegevens en heeft de intentie niet meer te verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
Als we dit privacy statement herzien, zullen we u op de hoogte brengen door het nieuwe privacy statement op www.stadkwadraat.nl te publiceren. Wijzigingen in het privacy statement gaan in op het moment dat de herziene versie is gepubliceerd op onze website. Het gebruik van onze website betekent dat u akkoord gaat met deze wijzigingen.

 

Versiebeheer
Datum: 25-5-2018
Versie: 1.0
Gemaakt door: Stadkwadraat    
Omschrijving van de aanpassing: Eerste versie

 

Privacyverklaring

bottom of page