top of page
Logo vierkant6.png
  • Diana

3e herziening exploitatieplan Kampershoek-Noord 2010 (ontwerp) in procedure


Aan de noordzijde van Weert wordt het bedrijvenpark Kampershoek-Noord gerealiseerd. De mogelijkheid tot realisatie van het bedrijvenpark is planologisch verankerd in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’. Gelijktijdig met het bestemmingsplan is op 6 juli 2011 het exploitatieplan ‘Kampershoek-Noord 2010’ vastgesteld. Ten tijde van de tervisielegging van het bestemmingsplan was het kostenverhaal van de grondexploitatie over de gronden met aangewezen bouwplannen niet anderszins verzekerd. Daardoor ontstaat de beginselplicht tot het vaststellen van een exploitatieplan. Vervolgens is het bestemmingsplan en exploitatieplan meerdere keren herzien.

Aanleiding tot het besluit tot 3e herziening van het exploitatieplan vormt de 4e herziening van het bestemmingsplan ‘Kampershoek-Noord 2010’. In de 4e herziening van het bestemmingsplan wordt onder meer de realisatie van een hotel

In het plangebied mogelijk gemaakt.

Stadkwadraat heeft in samenwerking met Van Den Brand Grondbeleid (juridische aspecten) en ROgeo (kaartmateriaal) de 3e herziening van het exploitatieplan opgesteld. Stadkwadraat was daarbij verantwoordelijk voor opstellen van de exploitatieopzet welke een verplicht onderdeel vormt van het exploitatieplan. Ten behoeve van de exploitatieopzet zijn diverse programmatische en financiële analyses verricht.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page