top of page
Logo vierkant6.png
  • Diana

Position paper: nieuwe financiële structuur voor de woningmarkt

Bijgewerkt op: 20 okt. 2020


Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe woonvorm en mogelijk ook al over de financiering ervan. In deze bijdrage willen wij onze kennis en ervaring delen vanuit het opzetten van het Stadmakersfonds. Mogelijk gaan we daarbij voorbij aan stappen die al gezet zijn; wel zien we dat een structurele stap tot op heden ontbreekt. Daarnaast is ons in de afgelopen periode opgevallen, dat er een behoorlijke gap zit tussen financieringstheorie en taal van banken en praktijkvragen. Dat is de reden, dat we in deze bijdrage in onze eigen woorden het vraagstuk van financiering aanvliegen. Vaak blijkt er een relatief simpele constructie te zitten achter grond- en vastgoedprojecten. Waarde, onderpand, en kosten-opbrengsten-plaatjes staan de feitelijke uitvoering meer in de weg. Maar wanneer je met mensen in het veld praat, lijkt het eerder andersom. Dat is geen verwijt, maar een constatering waar we wat aan willen doen.

Lees de position paper en laten we samen stappen zetten! Neem gerust contact op met Theo Stauttener.


bottom of page