top of page
Logo vierkant6.png
  • Diana

Het dilemma van de tussentijd


Welke spelregels voor kostenverhaal kunnen we gebruiken tot inwerkingtreding van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet?

Ondanks het feit dat de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom pas op 1 januari 2021 in werking treedt, is het een grote stap vooruit dat we lijken te weten hoe het Rijk denkt over nieuwe financiële spelregels bij het kostenverhaal. Gezien de enorme druk op de woningmarkt zitten veel gemeenten nu ‘klem’ in de huidige wetgeving. Experimenteren leek een oplossing. Alleen heeft de minister nu besloten geen nieuwe experimenten meer toe te laten nu de wettekst van de Aanvullingswet bekend is. Dan ontstaat het dilemma van de tussentijd: voortgaan op de oude voet of niet. En wat is er nu daadwerkelijk bekend? Biedt de nieuwe wet voldoende perspectief om gebiedsontwikkeling te versnellen?

Dit artikel is geschreven door Theo Stauttener en verschenen in 'Grondzaken en gebiedsontwikkeling' (april 2019).

Klik hier om het volledige artikel uit 'Grondzaken en gebiedsontwikkeling' te lezen.


bottom of page