top of page
Logo vierkant6.png
  • Diana

De waarde van functieflexibiliteit van de stedelijke plint


Dit artikel is verschenen in 'Grondzaken en gebiedsontwikkeling' (december 2018) en is gebaseerd op een onderzoek van Christian van der Blonk in het kader van de MSRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate.

Bij vastgoedontwikkeling kan worden ingespeeld op nog onzekere toekomstige wensen en behoeften van vastgoedgebruikers door rekening te houden met het adaptief vermogen van het vastgoed. Zeker een stedelijke plint met een grote variëteit en dynamiek in het gebruik vraagt om flexibiliteit in de aanwendbaarheid van de plint. Een groter adaptief vermogen van het vastgoed vergroot de toekomstbestendigheid: voor de verhuurbaarheid, maar ook voor het goed functioneren van een gebied. De vraag is in welke mate flexibiliteit in de aanwendbaarheid van de plint daadwerkelijk een financiële waarde kent.


bottom of page