top of page
jay-ee-qcBayvKvghM-unsplash.jpg
Logo vierkant4.png

VAN DEN BRAND GRONDBELEID & STADKWADRAAT

- ALLE INS AND OUTS VAN HET KOSTENVERHAAL ONDER DE OMGEVINGSWET -

- Investeer in kennis van grond en gebiedsontwikkeling -

Tijdens deze cursus word je meegenomen in de actuele stand van zaken van de nieuwe wettelijke kostenverhaalsregeling in de Omgevingswet en de wijze waarop deze wordt geïmplementeerd. Uniek in onze aanpak is de afstemming in de relatie juridica – financiën - beleid. Aan de hand van een casus wordt een toelichting gegeven op de juridische en financiële toepassing van de kostenverhaalsregeling bij een integrale en organische ontwikkelstrategie. Ook wordt op basis van een casus ingegaan op de juridische en financiële aspecten van het nieuwe instrumentarium van “financiële bijdragen”. Daarnaast worden aan de hand van (lopende) experimenten de eerste ervaringen gedeeld. Ook wordt de agenda tot inwerkingtreding van de Omgevingswet opgemaakt. De cursus is interactief en bestaat uit lezingen, oefeningen en discussies. Daarbij wordt de mogelijkheid gegeven om eigen ervaring te delen met anderen. Op de cursusdag doen we voorstellen hoe we je op de hoogte blijven houden van alle relevante kostenverhaalsontwikkelingen op weg naar de invoering van de Omgevingswet. Vanaf deze dag bent en blijf je volledig op de hoogte!

Op dinsdag 7 maart organiseren Van den Brand Grondbeleid en Stadkwadraat opnieuw de cursus 'Alle ins and outs van het kostenverhaal onder de Omgevingswet'.

Interesse in de cursus op een andere datum of een incompany cursus? Neem dan contact met ons op via info@stadkwadraat.nl of 030-6001010

INFORMATIE

Vorm

Fysieke bijeenkomst op een locatie in regio Utrecht. 

Tijd

Start 9.30 uur, 16.30 uur sluiting. 

Cursusbijdrage

De inschrijving bedraagt € 599,-- exclusief btw per persoon.
Ben je werkzaam bij een gemeente die lid is van het Platform Kostenverhaal, dan bedraagt de inschrijving € 399,-- exclusief btw per persoon. Het aantal personen waarvoor de korting geldt is gemaximeerd tot het aantal platformgebruikers van de betreffende gemeente.

Heeft u vragen? Mail naar: info@stadkwadraat.nl

SPREKERS
PROGRAMMA

Ga met uw muis over het programma voor EXTRA informatie.

OCHTEND

OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER

Theo Stauttener, Stadkwadraat

MIDDAG

- Aanleiding van de nieuwe regeling voor kostenverhaal en financiële - bijdragen.

- De door de wetgever beoogde doelen met de nieuwe regelingen.

- Reflectie huidig stelsel (WRO) en de kostenverhaalsregeling onder de Omgevingswet.

DE DOELSTELLINGEN VAN DE NIEUWE KOSTENVERHAALSREGELING

Theo Stauttener, Stadkwadraat

DE INHOUD VAN DE NIEUWE REGELING VAN KOSTENVERHAAL EN VAN FINANCIËLE BIJDRAGEN

Joop van den Brand, Van den Brand Grondbeleid

- Toelichting regeling (regulier) kostenverhaal, onderscheiden naar:

  • systeem integrale ontwikkeling;

  • systeem organische ontwikkeling

- Toelichting regeling verhaal van financiële bijdragen, onderscheiden naar:

  • toepassing in combinatie met regulier kostenverhaal integrale ontwikkeling

  • toepassing in combinatie met regulier kostenverhaal organische ontwikkeling

DE FINANCIËLE TOEPASSING VAN DE NIEUWE KOSTENVERHAALSREGELING -

ONDERDEEL VERPLICHT KOSTENVERHAAL

Robbie van Bladel, Stadkwadraat

- Toelichting financiële toepassing kostenverhaal onderscheiden naar:

  • systeem integrale ontwikkeling;

  • systeem organische ontwikkeling.

Aan de hand van een casus wordt toelichting gegeven op het publiekrechtelijk kostenverhaal bij integrale gebiedsontwikkeling en organische gebiedsontwikkeling. Aan de hand van reken-voorbeelden wordt voor beide systemen uitleg gegeven op de wijze van de bepaling van de kostenverhaalsbijdrage.   

               

- Vergelijking van de verschillen tussen beide systemen

- Relatie verhaal van financiële bijdragen met regeling verplicht kostenverhaal


- Toelichting financiële toepassing verhaal van financiële bijdragen onderscheiden naar:

  • combinatie met regulier kostenverhaal integrale ontwikkeling;

  • combinatie met regulier kostenverhaal organische ontwikkeling.

Aan de hand van een casus wordt toelichting gegeven op de kostenverhaalsregeling financiële bijdragen.

DE FINANCIËLE TOEPASSING VAN DE NIEUWE KOSTENVERHAALSREGELING - ONDERDEEL FINANCIËLE BIJDRAGEN

Rick Meijer, Stadkwadraat

GEVOLGEN VOOR DE PRAKTIJK

- Belang gemeentebreed kostenverhaalsbeleid.

- Belang van scenarioanalyse vooraf ten behoeve van systeemkeuze verplicht kostenverhaal.

Informatie
programma
jay-ee-qcBayvKvghM-unsplash.jpg
bottom of page