top of page
Anchor 5
Logo vierkant5.png

Wij zijn Stadkwadraat

Met financieel-economisch advies en management bij gebiedsontwikkeling leggen wij het fundament voor de investeringsbeslissingen van onze opdrachtgevers. Op het kruispunt van stedelijke ontwikkeling en financiën staat gedegen rekenwerk centraal in combinatie met creatieve en solide oplossingen. Of het nu gaat om haalbaarheid, financiering, organisatie of het brengen van nieuwe inzichten en het introduceren van nieuwe concepten. Ons vakmanschap is de basis voor transparant rekenwerk, innovatie en grip op organisatie en financiën: een duidelijke koers voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, projecten en beleid. Kortom: slimme sommen, sterke strategieën.

 

Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen.

Wij zijn specialisten in het creëren van financieel-economische transparantie, strategie en beheersing tijdens elke stap van het ruimtelijke ontwikkelingstraject. Van de eerste projectberekeningen tot verantwoording en control op concernniveau. Stadkwadraat heeft daarbij altijd de focus op de duidelijkheid en doelgerichtheid van het proces.

 

Wij…

 • Leveren vakmanschap in financiën bij grond- en vastgoedontwikkeling.

 • Geven strategisch en tactisch advies inzake vastgoedsturing en portefeuillemanagement.

 • Zijn specialisten in herontwikkeling, transformatie en verkoop.

 • Zijn creatieve meedenkers en probleemoplossers.

 

Onze producten en werkwijze zijn goed in beeld gebracht in onderstaand schema.

Onze corebusiness

De producten die wij als onze corebusiness bestempelen en de basis van ons advies vormen, vallen onder de titel plan- en gebiedseconomie en vastgoed.

 

Onze rol omvat in de planeconomie en vastgoed:

 • Zorgdragen voor advies voor grond-  en vastgoedontwikkeling

 • Opstellen, toetsen en uitwerken van de financiële haalbaarheid (grond-, vastgoed-, gebiedsexploitatie)

 • Bepalen van ruimtelijke en programmatische kader waarbinnen gebiedsontwikkeling financieel haalbaar kan worden gerealiseerd

 • Financieel specialist voor nieuwe business cases

 • Zorgdragen voor de ontwikkelstrategie, incl. Ruimtelijk Ordeningskader

(BEWEEG OVER AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE)

Schaduw.png
Schaduw.png
Schaduw.png

Klik dit blok om naar de pagina te gaan met een uitgebreide beschrijving van wat Stadkwadraat doet

Klik deze kubus voor

meer info

Klik deze kubus

voor meer info

Nieuwe businesscases - gebiedsexploitatie
Tekst%20RO_edited.png

Klik deze kubus voor meer info

Klik deze kubus

voor meer info

Schaduw.png
Financiele spelregels - kostenverhaal
Tekst%20LB_edited.png
Schaduw.png

Naast onze corebusiness

- hebben wij een visie en mening over belangrijkste vraagstukken in ons vakgebied

- onderzoeken wij zelf de opties en wegen ( met partners uit ons netwerk)

- voegen wij waarde toe en hebben daarmee mee inhoud voor strategische vraagstukken.

 

De vier items zijn:

 1. Verstedelijking; Citymaker en verdichtingsopgaven

 2. Nieuwe businesscase voor duurzaamheid en mobiliteit.

 3. Meervoudige waardecreatie en inclusiviteit

 4. Kostenverhaal en financiële spelregels ( nota bovenwijkse voorzieningen)

 

Onze rol hierin is:

 • Adviseur in innovaties zoals mobiliteit, energie, gebiedsmanagement 

 • Sparringspartner voor verdichtingsopgaven en inclusiviteit

 • Begeleiden en inrichten van experiment in het kader van de Crisis- en Herstelwet 7.v. en implicaties voor grondbeleid.  

bottom of page