top of page
EEN
BUITENGEWONE
BUURT
Collectieve waarde
Duurzaam betaalbaar
Impact op de stad
20210720_Pay-it-Forward_signing_Midres-1024x683_edited_edited.png
ODO9
Overste Den Oudenlaan 9
UTRECHT
Een duurzaam betaalbaar woon-werkconcept

Hoe zou het zijn om te werken en te wonen op een dynamische stedelijk plek, waar je niet alleen gebruiker bent maar ook echt eigenaarschap voelt! Dat kan wanneer de herontwikkeling van de Overste den Oudenlaan 9 te Utrecht samen met toekomstige bewoners en bedrijven wordt vormgegeven en er een organisatievorm komt die daarop is afgestemd.  Een organisatie die duurzame betaalbaarheid garandeert en zorg draagt voor het management van een blijvend aansprekende plek.

 

Dat is waar Pay it Forward voor in het leven is geroepen. Een door de initiatiefnemers van ODO9 gedragen visie op wonen- werken en collectieve waarde die de basis is voor de gebiedsontwikkeling.  

 

Utrecht is een sterk groeiende stad met een sterke economie. Door de sterke ontwikkeling is er een constante vraag naar betaalbare werkplekken. Ze zijn immers de opstap voor veel nieuwe ondernemers. In een aantal sectoren zijn er te weinig broedplaatsen, bijvoorbeeld in de health en gaming industrie, waar Utrecht sterk in is. Laten we deze sector eens als voorbeeld nemen voor de beoogde herontwikkeling van ODO9!

Wat als een dergelijke innovatieve sector landt in deze woon-werkbuurt van de toekomst? Het gebied heeft voldoende kritische massa om een gedifferentieerd woon- en werkprogramma te realiseren, waarin nieuwe collectieve woon- en werkvormen de toon zetten. Met het delen van ruimtes, voorzieningen en mobiliteit wordt op plekken in Utrecht geëxperimenteerd. Op ODO9 wordt het de basis voor een sociaal duurzame buurt.   

ORGANISATIE
SCHEMA

De organisatie is een vereniging bestaande uit drie delen: Een vereniging van ondernemers, een vereniging van eigenaren voor de koopwoningen en een huurderscoöperatie. Alle drie hebben hun eigen vertegenwoordiging in het bestuur en betalen in de vorm van een community-bijdrage (via de servicekosten) mee aan het management van de vereniging. De vereniging heeft statuten, een lidmaatschapsovereenkomst en een huishoudelijk reglement.

 

De vereniging heeft een professionele community-manager die de organisatie runt en verantwoording aflegt aan het bestuur van de vereniging.   

GAMECITY
UTRECHT

Er is vraag naar goede broedplaatsen voor specifieke sectoren waar nieuwe bedrijven, studenten, stagiaires samen in een gebouw zitten met gevestigde bedrijven. Ze kunnen van elkaar leren en de bedrijven komen snel aan goed en nieuw personeel en kunnen samen energie stoppen in een blijven innovatief klimaat.

 

Een aansprekend voorbeeld is De Wasserij in Rotterdam, een broedplaats voor de mode-industrie. Op de schaal van het gebied vindt een interessante ontwikkeling plaats in het Kabeldistrict in Delft.

Plattegronden vierkant4.png
Plattegronden vierkant3.png
DE LOCATIE

Het gaat om een gebied van ca. 1 ha groot waar nu bedrijvigheid is gevestigd. Het gebied bevindt zich aan de rand van het Beurskwartier en is kansrijk voor transformatie naar een hoogstedelijk gemixed milieu passend in de Utrechtse visie op gezond stedelijk leven. Doelstelling is de functie van bedrijvigheid in het gebied te handhaven in combinatie met een stedelijk woon- en voorzieningen programma. Daarbij hoort ook een nieuwe mobiliteitsoplossing in de vorm van een hub voor fietsen, scooters en (deel)auto’s.  

Kadastrale gemeentewaarde: Utrecht

Perceelnummer:

Sectie:

Kadastrale Gemeente Utrecht

Oppervlakte:

1.702

S

7.445 m2

Kadastrale gemeentewaarde: Utrecht

Perceelnummer:

Sectie:

Kadastrale Gemeente Utrecht

Oppervlakte:

1.003

S

2.325 m2

Een eerste vingeroefening bij herontwikkelingskansen levert het volgende op. Stel:

ONTWIKKEL

KANSEN

50% bebouwd van het perceel kan worden bebouwd, waarvan 2/3 voor werken en wonen en 1/3 voor een HUB.

Op 1/3 van het terrein (3.300 m2) kan een woon-werkgebouw worden gebouwd.

De eerste 2 lagen met bedrijfsruimte en 5% voor entree woningen/
fietsparkeren etc.

De eerste laag is 6m1 hoog bedrijfsruimte en de tweede laag 3 m1, meer kantoorachtig

De HUB bestaat uit 3.000 m2 bvo over 3 lagen plus een collectieve daktuin voor de bewoners.

Een fsi van 4,3 op de kavel betekent 39.000 m2 bvo woon/werkruimte en 3.000 m2 bvo HUB. 

De referentie voor dichtheid, menging etc. is Merwede. De blok-fsi ligt daar overigens ook op plekken nog fors hoger. Een eerste quick scan gaat uit van een fsi van 4 voor werken en wonen.

Uitgangspunt is 40% footprint voor het gebouw, dat in hoogte met set backs terugloopt in metrage.

Het gebouw wordt 55-60 m1 hoog.

Naast het gebouw is een drielaagse HUB van 1.000 m2 BVO per laag bedacht. Deze HUB is goed voor maximaal 100 deelauto’s, mogelijk ook inzetbaar voor de buurt.

PROGRAMMA

Er is ca. 6.000 tot 6.500 m2 bvo bedrijfsruimte mogelijk op de eerste twee lagen. Uitgaande van een broedplaats van 1.500 m2 bvo is er ruimte voor 45-50 bedrijven. Daarnaast kunnen er ca. 370-400 woningen gerealiseerd worden. Het gemiddeld bvo voor wonen ligt op ca. 89 m2 bvo.

 

Bij een parkeernorm van 0,2 tot 0,3 zijn er ca. 100 parkeerplaatsen nodig waarvan een groot deel voor deelmobiliteit. Er is daarom rekening gehouden met een HUB van 3.000 m2 bvo. Deze is voor deelmobiliteit, logistiek, fietsen, energie etc.

Programma Werken                             6.253 bvo

Units 500 m2

Units 250 m2

Units 100 m2

Broedplaats 1.500

Collectief rest/etc

3

7

13

1

1

45-50

1.500

2.000

1.000

1.500

153

   

30 (gem. 50 per bedrijf)

MEERWAARDE

Wij zien veel kansen voor een interessante herontwikkeling met impact, waar echt een stuk stad met kritische massa gerealiseerd kan worden. 

Samen met de gemeente Utrecht een eerste Pay it Forward… We weten dat de gemeente pilots zoekt en dit is daar voor de uitgelezen plek! 
Overvecht Vastgoed blijft als eigenaar en belegger langjarig betrokken bij deze nieuwe buurt. Als belegger heeft Overvecht Vastgoed nu rendement uit het gebied. Dat mag financieel constant blijven. De groei zit in het maatschappelijk rendement door de ontwikkeling van een sociaal en duurzaam betaalbare buurt.  

 

 

Wat ons betreft op naar de volgende stap!

20210720_Pay-it-Forward_signing_Midres-1024x683_edited_edited.png
Logo vierkant4.png

Stadkwadraat BV

030 600 10 10

info@stadkwadraat.nl

www.stadkwadraat.nl

 

Hoofdvestiging

Utrechtseweg 331

3731 GA

De Bilt

 

Vestiging Oost

Gebouw OK72

Oude Kraan 72

6811 LL Arnhem

 

bottom of page