Logo vierkant5.png

VERSTEDELIJKE VERDICHTING

REKENEN

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que vendis audae officab orepereiciis re sumetur aditi ut volupti orepre volor aut plam entur sequam, si conseri bustibusam acest, volumque quas eat es rerior am, soloritibus

NIEUWE BUSINESSCASES

GEBIEDSEXPLOITATIE

TCO

klik kubus voor meer info

klik kubus voor meer info

Achtergrond.png

ORGANISATIES

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que vendis audae officab orepereiciis re sumetur aditi ut volupti orepre volor aut plam entur sequam, si conseri bustibusam acest, volumque quas eat es rerior am, soloritibus

MODELLEN

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que vendis audae officab orepereiciis re sumetur aditi ut volupti orepre volor aut plam entur sequam, si conseri bustibusam acest, volumque quas eat es rerior am, soloritibus

FINANCIELE SPELREGELS

KOSTENVERHAAL

AWG

MEERVOUDIGE WAARDECREATIE

INCLUSIVITEIT

klik kubus voor meer info

klik kubus voor meer info

PLANECONOMIE

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que VASTGOEDECONOMIE

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, 

GEBIEDSECONOMIE

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que vendis 

PRODUCTONTWIKKELING

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que vendis audae officab orepereiciis re sumetur aditi ut volupti orepre volor aut plam entur sequam, si conseri bustibusam acest, volumque quas eat es rerior am, soloritibus

VOORBEELDEN

Deze zes voorbeelden van ontwikkelingen hebben alle een aantal aspecten gemeen.

Allereerst gaan ze uit van het gegeven dat binnen de marktwerking en grond- en vastgoedmarkten andere keuzes kan maken voor de organisatie van proces, exploitatie, gebruik en eigendom. Daarnaast is het ook een kwestie van faseren of kijken naar de financiën in een breder perspectief: bijvoorbeeld het beperken van direct resultaat met het oog op een hoger indirect rendement.

Instrumenten gericht op collectiviteit helpen daarbij zoals bijvoorbeeld de BID. Maar zeker ook private fondsen die andere doelen nastreven dan alleen rendement. Tenslotte gaat het ook om de definitie van rendement en dit te zien als een totaal van financieel, sociaal en maatschappelijk rendement.

Maar het begint bij een gebiedsontwikkeling waarin gekozen wordt voor een balans die leidt tot inclusiviteit.

Het schaalniveau (gebouw, buurt, gebied) en de context waarin ruimte wordt gegeven voor ontplooiing en ontwikkeling  zijn belangrijk voor de eventuele vorm waarin vervolgens alternatieve bekostiging, financiering en organisatie inhoud kan krijgen.

Veel van deze zaken zijn relatief nieuw wat veel vraagt voordat ze in de gebiedsontwikkeling een vaste plek kunnen krijgen.

 

Een andere focus op rendement dus: Gentlyfication maakt meer mogelijk.

RO/BELEID

Ehentincienia nonse qui que aribus maximi, nos que vendis audae officab orepereiciis re sumetur aditi ut volupti orepre volor aut plam entur sequam, si conseri bustibusam acest, volumque quas eat es rerior am, soloritibus

Met financieel-economisch advies en management bij gebiedsontwikkeling leggen wij het fundament voor de investeringsbeslissingen van onze opdrachtgevers. Op het kruispunt van stedelijke ontwikkeling en financiën staat gedegen rekenwerk centraal in combinatie met creatieve en solide oplossingen. Of het nu gaat om haalbaarheid, financiering, organisatie of het brengen van nieuwe inzichten en het introduceren van nieuwe concepten. Ons vakmanschap is de basis voor transparant rekenwerk, innovatie en grip op organisatie en financiën: een duidelijke koers voor de ontwikkeling van ruimtelijke plannen, projecten en beleid. Kortom: slimme sommen, sterke strategieën.

 

Onze opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit gemeenten, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en zorginstellingen.

Wij zijn specialisten in het creëren van financieel-economische transparantie, strategie en beheersing tijdens elke stap van het ruimtelijke ontwikkelingstraject. Van de eerste projectberekeningen tot verantwoording en control op concernniveau. Stadkwadraat heeft daarbij altijd de focus op de duidelijkheid en doelgerichtheid van het proces.

 

Wij…

 • Leveren vakmanschap in financiën bij grond- en vastgoedontwikkeling.

 • Geven strategisch en tactisch advies inzake vastgoedsturing en portefeuillemanagement.

 • Zijn specialisten in herontwikkeling, transformatie en verkoop.

 • Zijn creatieve meedenkers en probleemoplossers.

 

Onze producten en werkwijze zijn goed in beeld gebracht in onderstaand schema.

(BEWEEG UW MUIS OVER AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE)

De producten die wij als onze corebusiness bestempelen en de basis van ons advies vormen, vallen onder de titel plan- en gebiedseconomie en vastgoed.

 

Onze rol omvat in de planeconomie en vastgoed:

 • Zorgdragen voor advies voor grond-  en vastgoedontwikkeling

 • Opstellen, toetsen en uitwerken van de financiële haalbaarheid (grond-, vastgoed-, gebiedsexploitatie)

 • Bepalen van ruimtelijke en programmatische kader waarbinnen gebiedsontwikkeling financieel haalbaar kan worden gerealiseerd

 • Financieel specialist voor nieuwe business cases

 • Zorgdragen voor de ontwikkelstrategie, incl. Ruimtelijk Ordeningskader

Tekst%20LB_edited.png
Tekst%20RB_edited.png
Tekst%20RO_edited.png
Tekst%20LO_edited.png

Onze corebusiness

De producten die wij als onze corebusiness bestempelen en de basis van ons advies vormen, vallen onder de titel plan- en gebiedseconomie en vastgoed.

 

Onze rol omvat in de planeconomie en vastgoed:

 • Zorgdragen voor advies voor grond-  en vastgoedontwikkeling

 • Opstellen, toetsen en uitwerken van de financiële haalbaarheid (grond-, vastgoed-, gebiedsexploitatie)

 • Bepalen van ruimtelijke en programmatische kader waarbinnen gebiedsontwikkeling financieel haalbaar kan worden gerealiseerd

 • Financieel specialist voor nieuwe business cases

 • Zorgdragen voor de ontwikkelstrategie, incl. Ruimtelijk Ordeningskader

(BEWEEG UW MUIS OVER AFBEELDING VOOR MEER INFORMATIE)

KLIK HET BLOK

Ga hier naar de pagina met een uitgebreide beschrijving van wat Stadkwadraat doet

KLIK DIT BLOK

Voor uitgebreidere

info

KLIK DIT BLOK

Voor uitgebreidere

info

KLIK DIT BLOK

Voor uitgebreidere

info

KLIK DIT BLOK

Voor uitgebreidere

info

Tekst%20LB_edited.png
Tekst%20LO_edited.png
Tekst%20RB_edited.png
Tekst%20RO_edited.png

Naast onze corebusiness

Naast onze corebusiness:.
- hebben wij een visie en mening over belangrijkste vraagstukken in ons vakgebied

- onderzoeken wij zelf de opties en wegen ( met partners uit ons netwerk)

- voegen wij waarde toe en hebben daarmee mee inhoud voor strategische vraagstukken.

 

De vier items zijn:

 1. Verstedelijking; Citymaker en verdichtingsopgaven

 2. Nieuwe businesscase voor duurzaamheid en mobiliteit.

 3. Meervoudige waardecreatie en inclusiviteit

 4. Kostenverhaal en financiële spelregels ( nota bovenwijkse voorzieningen)

 

Onze rol hierin is:

 • Adviseur in innovaties zoals mobiliteit, energie, gebiedsmanagement 

 • Sparringspartner voor verdichtingsopgaven en inclusiviteit

 • Begeleiden en inrichten van experiment in het kader van de Crisis- en Herstelwet 7.v. en implicaties voor grondbeleid.