Logo vierkant5.png
Bartjan Romeijn
Twitter
Linkedin-logo-1-550x550-300x300.png

Bartjan Romeijn

adviseur

06 284 824 28

Bartjan Romeijn (1992) is na zijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie anderhalf jaar bij een adviesbureau werkzaam geweest als planoloog en projectleider. Hier heeft hij ervaring opgedaan met het doorlopen van ruimtelijke procedures binnen het brede speelveld van de ruimtelijke ordening en heeft hij daardoor een goed inzicht in de relevante ruimtelijke en milieuaspecten. Zijn (juridisch) planologische ervaring combineert hij met de kennis vanuit het planeconomische opleidingstraject van Stadkwadraat. Dit resulteert in heldere financiële adviezen met een verdieping wat betreft de planologische haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen.