Ons team

Jaap Zijda

06 553 761 26

jaap@stadkwadraat.nl

 

Jaap Zijda (1972) heeft als financieel specialist een ruime ervaring in het uitvoeren van een divers pakket aan adviesproducten, financieel projectmanagement en marktonderzoek. Hij werkt op verschillende schaal- en abstractieniveaus; van concrete locatieontwikkeling tot strategie- en visievorming van gebieden.

 • LinkedIn Social Icon

Partner, senior adviseur

Theo Stauttener

06 547 404 71

theo@stadkwadraat.nl

 

Theo Stauttener (1967) leidt projecten, voert onderhandelingen en draagt zorg voor strategievorming bij locatieontwikkeling. Het geheel is te vatten in financieel management en risicomanagement van ontwikkeling van nieuwe gebieden of herstructurering. Daarnaast is hij werkzaam als docent bij diverse cursussen en geeft jaarlijks een aantal colleges op de Universiteit van Utrecht.

 • LinkedIn Social Icon
 • Wix Twitter page

Partner, senior adviseur

Paul Munster

06 201 393 83

paul@stadkwadraat.nl

Paul van Munster (1962) is inmiddels ruim 20 jaar in het vakgebied gebieds-ontwikkeling werkzaam. Hij wordt erg enthousiast van de nieuwe uitdagingen waar we in ons vak steeds voor worden geplaatst. Actueel zijn de economische situatie in de bouwwereld, het steeds belangrijker worden van duurzaamheid en de heroriëntatie die zich aandient als het gaat om gebiedsontwikkeling in de toekomst. Paul is een teamspeler die vanuit de gebiedsexploitatie het planproces weer een stap verder brengt naar de uitvoering. Daarbij kan hij bogen op een brede financiële kennis en ervaring in zeer uiteenlopende projecten en projectcontexten. 

Partner, senior adviseur

sandra@stadkwadraat.nl

 

Sandra Kok (1971) is hoofd van de afdeling Office Management. Zij werkt 3,5 dag per week en is eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen van het kantoor in de facilitaire, organisatorische en secretariële zin. Daarnaast is zij lid van het MT, kwaliteitscoördinator en ondersteunt zij de directie bij de dagelijkse werkzaamheden (o.a. personeelszaken).

Sandra Kok

Hoofd office management

Stijn Vos

06 166 631 82

stijn@stadkwadraat.nl

 

Stijn Vos (1992) heeft zich tijdens zijn studie Planologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gefocust op privaat gestuurde gebiedsontwikkeling en daarbij de vergelijking gemaakt tussen Nederland en het buitenland. Bij Stadkwadraat neemt hij deze ervaringen mee in financieel-economische en strategische vraagstukken binnen gebieds- en vastgoedontwikkeling. Stijn hecht daarbij veel waarde aan heldere analyses, een goede samenwerking en innovatieve oplossingen binnen projecten.

Adviseur

Rick Meijer

06 138 510 98

rick@stadkwadraat.nl

 

Rick Meijer (1987) is sinds 2011 werkzaam als financieel adviseur gebieds-ontwikkeling. Hij heeft voornamelijk ervaring bij publieke opdrachtgevers, variërend van het opstellen en uitvoeren van een ontwikkelingsstrategie tot de integrale verantwoording van het grondbedrijf in een MPG. Hij werkt daarnaast graag aan nieuwe en uitdagende thema’s zoals de VPB en nieuwe vormen van kostenverhaal. Naast zijn werk als adviseur werkt Rick aan een promotie-onderzoek aan de Universiteit van Wageningen en is hij actief in het praktijkgericht onderzoek ‘grond voor wonen’. In beide trajecten onderzoekt Rick het handelen van publieke en private partijen bij grondbeleid.

 • LinkedIn Social Icon

Adviseur

Bart Oomens

06 524 574 44

bart@stadkwadraat.nl

 

Bart Oomens (1976) opereert binnen zijn projecten als zelfstandig projectleider en stuurt een team van adviseurs inhoudelijk en procesmatig aan. Zijn ervaring is breed qua type projecten (herstructurering en uitleggebieden), de fase (van initiatief t/m uitvoering) en het type opdrachtgever (overheden en marktpartijen).

Bart hecht daarnaast grote waarde aan de uitlegbaarheid van cijfers en een open en transparante manier van rekenen en communiceren, zowel intern als naar (potentiële) contractpartners.

 • LinkedIn Social Icon
 • Wix Twitter page

Senior adviseur

Jitze Maatman

06 283 689 57

jitze@stadkwadraat.nl

 

Jitze Maatman (1983) is een allround planeconoom met ervaring in diverse projectorganisaties in verschillende ontwikkelingsfasen. Jitze heeft zich vanuit zijn opleiding en interesse onder andere toegelegd op (modelmatige) waardebepaling. Vanuit gedegen en pragmatisch denk- en rekenwerk levert hij resultaatgericht financieel-economisch advies. Dit met het oog op maatschappelijke, bestuurlijke en financiële randvoorwaarden. 

 

 • LinkedIn Social Icon

Associate partner

Adviseur

Diana Aten-Konkelaar

 

diana@stadkwadraat.nl

 

Diana Aten-Konkelaar (1985) is verantwoordelijk voor de marketing en communicatie van Stadkwadraat. Daarnaast is zij betrokken bij diverse projecten waarbij zij haar kennis, met een persoonlijke blik, inzet bij de start, begeleiding en uitvoering van CPO- (collectief particulier opdrachtgeverschap) en MO-(mede-opdrachtgeverschap)projecten. 

 • LinkedIn Social Icon

Marketing & communicatie, adviseur

Edwin Quartel

Adviseur

06 514 497 81

edwin@stadkwadraat.nl

 

Edwin Quartel (1994) heeft zijn afstudeerscriptie over de waardecreatie van placemaking afgerond bij Stadkwadraat. In de afgelopen jaren heeft hij zich voornamelijk bezig gehouden met transitie-opgaves, kwalitatief onderzoek en planeconomische vraagstukken. Hij werkt graag op het speelveld van de ‘’harde’’ en ‘’zachte’’ kanten van gebiedsontwikkeling en zoekt daarin naar waardes voor alle partijen. Dit alles doet hij vanuit een heldere en valide rekenkundige basis die het ontwikkelen van een dynamische stad mogelijk maakt.

 • LinkedIn Social Icon
Bert Hoek

06 531 030 00

bert@stadkwadraat.nl

 

Vanaf 2007 was Bert werkzaam als directeur bij het voormalige City Beautiful en sinds 2010 is hij verantwoordelijk voor de financiële administratie van Stadkwadraat. Daarnaast is Bert directeur van de Coöperatieve Vereniging Breedband-netwerk Onderwijs Amsterdam (BOA).

Financiën

Robbie van Bladel

06 306 070 37

robbie@stadkwadraat.nl

 

Robbie van Bladel (1976) heeft zich met name toegelegd op het opstellen van vastgoed- en grondexploitaties, het uitvoeren van financiële haalbaarheids-studies en financieel-economische advisering bij locatieontwikkeling. Daarnaast zijn het opstellen van rekenmodellen en het uitvoeren van statistische risicoanalyses (Monte Carlo simulatie) speerpunten binnen zijn werkzaamheden.

Senior adviseur

Maarten Hazelaar

06 526 635 30

maarten@stadkwadraat.nl

 

Maarten Hazelaar (1997) heeft in 2019 de master Economische geografie aan de Universiteit Utrecht afgerond. Met een  scriptie over de invloed van omgevingskenmerken op de transformatiepotentie van leegstaande kantoren rondde hij zijn studietijd af. Hierna wilde hij zich verdiepen in economisch ruimtelijke vraagstukken. Hij is leergierig, werkt gestructureerd en nauwkeurig en kent daarnaast een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Dit, in combinatie met de kennis die Maarten tijdens zijn studies op economisch en ruimtelijk gebied heeft opgedaan, neemt hij mee naar Stadkwadraat.

Adviseur

Christian van der Blonk

06 285 217 26

christian@stadkwadraat.nl

 

Christian van der Blonk (1984) heeft ervaring met zowel projecten in de voorbereidings- als uitvoeringsfase. Daarnaast is zijn kennis specifiek gericht op het opzetten en uitvoeren van risicoanalyses en risicobeheersing. Zijn uitdaging is om ruimtelijke keuzes en consequenties financieel inzichtelijk te maken en passend financieel advies te bieden waarbinnen ruimtelijke projecten daadwerkelijk een fase verder gebracht kunnen worden. Essentieel vindt Christian hierbij het bieden van transparantie in het rekenwerk en het werken vanuit een multidisciplinaire gedachte waarbinnen ruimtelijke ontwikkeling plaatsvindt.

Senior adviseur

Chee-Key Teoh

06 526 494 98

chee-key@stadkwdraat.nl

 

Chee-Key (1988) heeft zijn afstudeerscriptie geschreven bij Stadkwadraat over stedelijke herverkaveling. Zijn brede interesses dragen bij aan zijn oplossingsgerichte en integrale visie. Gebiedsontwikkeling omvat vele aspecten en speelt zich af op het snijvlak waar wetgeving, maatschappij en de fysieke leefomgeving elkaar kruisen. Oplossingen moeten volgens Chee-Key dus ook in die kaders geplaatst kunnen worden. Het verzorgen van financieel advies geplaatst vanuit dat bredere perspectief is zijn passie. 

 • LinkedIn Social Icon

Adviseur

Chantal Robbe

06 275 239 25

chantal@stadkwadraat.nl

 

Chantal Robbe (1975) werkt sinds 2002 in de gebiedsontwikkeling als planeconoom. Haar basis heeft ze gelegd in de studies planologie en stads-geografie. Zij werkt veelal voor gemeenten, in PPS en voor burgerinitiatieven met een takenpakket dat varieert van concrete locatieontwikkeling tot abstracte ruimtelijke strategieën. Het vertalen van ontwikkelingen in cijfers, het onder-zoeken van haalbaarheid en financieringsmogelijkheden doet zij met groot enthousiasme. Chantal zet graag haar schouders onder een goed idee, ook als dat alternatief is. Door een (bijzonder) initiatief als businesscase aan te pakken kan zij iets bereiken en daadwerkelijk tot stand brengen. 

 • LinkedIn Social Icon

Senior adviseur

Tim Burmanje

06 270 055 82

tim@stadkwadraat.nl

 

Tim Burmanje (1989) heeft er na zijn Master economische geografie aan de Universiteit Utrecht voor gekozen zich verder te verdiepen in de gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Stadkwadraat biedt hem daarvoor een uitdagende omgeving met vele interessante projecten. Vanuit zijn economisch geografische achtergrond is Tim niet alleen geïnteresseerd in het financiële aspect en de haalbaarheid, maar ook in de motivatie voorafgaand aan de locatieontwikkeling.

 

 • LinkedIn Social Icon

Adviseur

Sjoerd van de Grootevheen

06 524 573 33

sjoerd@stadkwadraat.nl

Sjoerd van de Grootevheen (1994) heeft in augustus 2018 de master Spatial Planning afgerond. Gedurende zijn afstudeerstage heeft hij bij Stadkwadraat onderzoek gedaan naar de mogelijke invloed van de Omgevingswet op het kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling. Door zijn planologische achtergrond, is hij niet alleen geïnteresseerd in de financiële aspecten van gebiedsontwikkeling, maar ook in de mogelijkheden voor nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling binnen de juridische en planologische kaders.

 • LinkedIn Social Icon

Adviseur

Johan Kraan

06 394 057 47

johan@stadkwadraat.nl

Johan Kraan (1989) is vanaf 2013 werkzaam als adviseur planeconomie. Hij heeft ervaring met veel verschillende financiële vraagstukken binnen de gebiedsontwikkeling. De diverse gedane werkzaamheden lopen uiteen van grond- en vastgoedexploitaties tot risicoanalyses in de vorm van Monte Carlo-simulaties. Dit maakt hem tot een allround-planeconoom. Johan vindt het belangrijk om de financiële aandachtspunten en onderbouwingen door middel van goed helder financieel advies over te brengen.

Adviseur

Laura Spanjaard

 

laura@stadkwadraat.nl

Laura Spanjaard (1998) heeft in juni 2018 haar diploma Directiesecretaresse/ managementassistente behaald. Tijdens haar studie heeft zij ervaring opgedaan bij meerdere bedrijven. Na haar afstuderen is zij bij Stadkwadraat als office assistente aan de slag gegaan. Laura is ons eerste aanspreekpunt. Zij voert ondersteunende werkzaamheden uit op administratief, secretarieel en facilitair gebied. Laura trekt graag diverse taken naar zich toe en zorgt er op de achtergrond voor dat alles op rolletjes verloopt.

 • LinkedIn Social Icon

Office assistente

Sjoerd Timmermans

Adviseur

06 432 369 60

sjoerd.T@stadkwadraat.nl

Sjoerd Timmermans (1988) is na zijn master Vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen actief als financieel adviseur gebieds- en vastgoedontwikkeling. Hij heeft in het begin van zijn loopbaan al een jaar ervaring opgedaan bij Stadkwadraat. Hierna heeft hij gewerkt bij andere adviesbureaus: drie jaar bij Over Morgen in Amersfoort en anderhalf jaar bij Brink Groep in Rotterdam. Vanaf januari 2019 is hij weer terug op zijn oude nest. Sjoerd is een adviseur met een breed profiel als het gaat om financiële vraagstukken binnen ruimtelijke context. Naast gebieds- en vastgoedontwikkeling zijn duurzame energie vraagstukken een van zijn speerpunten.

Bartjan Romeijn

06 284 824 28

bartjan@stadkwadraat.nl

Bartjan Romeijn (1992) is na zijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie anderhalf jaar bij een adviesbureau werkzaam geweest als planoloog en projectleider. Hier heeft hij ervaring opgedaan met het doorlopen van ruimtelijke procedures binnen het brede speelveld van de ruimtelijke ordening en heeft hij daardoor een goed inzicht in de relevante ruimtelijke en milieuaspecten. Zijn (juridisch) planologische ervaring combineert hij met de kennis vanuit het planeconomische opleidingstraject van Stadkwadraat. Dit resulteert in heldere financiële adviezen met een verdieping wat betreft de planologische haalbaarheid van ruimtelijke ontwikkelingen. 

Adviseur

Jesper Busscher

jesper@stadkwadraat.nl

Jesper Busscher (1997), student Sociale Geografie & Planologie aan de universiteit Groningen, loopt stage bij Stadkwadraat om praktijkervaring op te doen betreffende ruimtelijke ordening en planologie. Hij werkt mee aan projecten en zal zich daarnaast bezig gaan houden met een eigen onderzoek. Onderwerp van het onderzoek is: tijdelijke initiatieven van de NDSM-werf te Amsterdam en hoe deze initiatieven aangestuurd en getoetst kunnen worden.

Stagiair

Hans de Greef

hans@stadkwadraat.nl

Hans de Greef (1989) houdt zich bij Stadkwadraat bezig met zijn afstudeerstage- en onderzoek. Voor zijn studie Vastgoed & Makelaardij zal hij zijn afstudeeronderzoek doen op het gebied van de huidige verdichtingsopgave. Hierbij gaat hij onderzoeken wat de effecten van laag- en hoogbouw zijn op de prijs van stedelijke verdichting. Daarnaast werkt hij mee aan projecten van Stadkwadraat.

Afstudeerstagiair

 
 
 
 
 
 
 • LinkedIn Social Icon
Eelke Bernhagen

06 524 571 11

eelke@stadkwadraat.nl

 

Eelke Bernhagen (1987) richt zich met name op de ontwikkeling van grond- en vastgoedexploitaties, variantenstudies, scenarioanalyses en modelontwikkeling. Zijn focus ligt op (financiële) realiteit en het inzichtelijk maken van de mogelijkheden binnen projecten. Eelke hecht daarbij grote waarde aan heldere communicatie en begrijpbare adviezen in de vorm van transparant rekenwerk en duidelijke, toelichtende documenten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan-Jaap Gerritsma

jan-jaap@stadkwadraat.nl

Jan-Jaap Gerritsma (1995) is afgestudeerd op Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit Utrecht op de (sociaal)economische waarde die gezamenlijke huisvesting in bedrijfsverzamelgebouwen kan bieden voor bedrijven en hun directe omgeving. Naast soortgelijke ruimtelijk-economische vraagstukken heeft hij kennis vergaard omtrent sociaal stedelijke vraagstukken, deze combinatie biedt een stevig houvast over het ‘waarom’ achter gebiedsontwikkeling. Daarnaast zet hij zijn ervaring met sociaal ondernemen en zijn bestuurservaring bij UniPartners Utrecht met enthousiasme in als fondsmanager voor het Stadmakersfonds om bottom-up gebiedsontwikkeling door initiatieven met maatschappelijke meerwaarde mogelijk te maken.

Adviseur

> ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

 • LinkedIn Social Icon
 • Wix Twitter page

030 600 10 10

info@stad2.nl

www.stad2.nl

 

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

 

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. 

© Stadkwadraat 2020 | Beleidsverklaring | Algemene voorwaarden | Proclaimer | Privacyverklaring