Symposium Grond voor Wonen (Wageningen Universiteit en Stadkwadraat)

5 Dec 2018

Op dinsdag 27 november jl. organiseerde de Wageningen Universiteit het symposium Grond voor Wonen. Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Stadkwadraat. Tijdens deze middag zijn de resultaten van het Grond-voor-Wonen-onderzoek (klik hier voor meer info) gepresenteerd en zijn wetenschap en praktijk met elkaar in gesprek gegaan over de binnenstedelijke woningbouwopgave. Namens Stadkwadraat heeft Theo Stauttener een presentatie gegeven over dilemma's en doorbraken in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en Rick Meijer (als onderzoeker betrokken bij het project) over de strategische inzet van grondbeleid voor binnenstedelijke ontwikkeling.

 

Dilemma's en doorbraken in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

In zijn presentatie ging Theo in op de benodigde innovaties in de benadering van binnenstedelijke ontwikkeling. Het verbreden van de businesscase van een grond- naar gebiedsexploitatie is cruciaal om innovaties mogelijk te maken. Deze innovaties vinden hun oorsprong in de deeleconomie en zijn bijvoorbeeld gelegen in duurzaamheid, gezamenlijke voorzieningen (wasbar) en deelmobiliteit. Om de meerwaarde van het delen van voorzieningen te verzilveren, zal de businesscase van gebiedsontwikkeling een slimme link moeten leggen tussen initiële investeringen en de daadwerkelijke exploitatie. Naast een rekensom vraagt binnenstedelijke ontwikkeling om een breder palet aan instrumenten en samenwerkingsvormen. Binnenstedelijke gebiedsontwikkeling is alleen haalbaar door slimme sommen en sterke strategieën.

 

Strategische inzet van grondbeleid

In een van de presentaties over de onderzoeksresultaten van Grond voor Wonen ging Rick Meijer in op de strategische inzet van grondbeleid ten behoeve van de verdichtingsopgave. Op basis van een vergelijkende casestudy tussen de gemeenten Zwolle en 's-Hertogenbosch constateert Rick een diversiteit aan oplossingsrichtingen. Beide gemeenten staan voor een omvangrijke opgave om het merendeel van hun woningbouwopgave binnenstedelijk te organiseren. De gemeente Zwolle kiest hierbij met het concilium voor een meer op externe relaties gerichte procesaanpak, waar de gemeente 's-Hertogenbosch vanuit een eigen grondportefeuille kiest voor een intern gerichte aanpak om locaties zelf actief tot ontwikkeling te brengen. Vanuit de interviews met betrokken van beide gemeenten concludeert Rick dat het instrumentarium van het grondbeleid nog voornamelijk gericht is op uitleglocaties. Gemeenten zullen creatief moeten zijn om marktpartijen te verleiden tot binnenstedelijke ontwikkeling, zonder zelf de risico's naar zich toe te trekken. Om de verdichtingsopgave vorm te geven, zullen gemeenten met hun grondbeleid moeten kijken naar een meer hybride grondbeleid waarin initiatieven vanuit marktpartijen middels een actief faciliterende houding van de gemeente tot ontwikkeling komen.

 

 

Please reload

Featured

Voor een effectief kostenverhaal is een eindsprint noodzakelijk

September 3, 2019

1/6
Please reload

Ander nieuws

April 15, 2019

October 5, 2018

Please reload

> ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page

030 600 10 10

info@stad2.nl

www.stad2.nl

 

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

 

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. 

© Stadkwadraat 2018 | Beleidsverklaring | Algemene voorwaarden | Proclaimer | Privacyverklaring