Logo vierkant6.png

Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe woonvorm en mogelijk ook al over de financiering ervan. In deze bijdrage willen wij onze kennis en ervaring delen vanuit het opzetten van het Stadmakersfonds. Mogelijk gaan we daarbij voorbij aan stappen die al gezet zijn; wel zien we dat een structurele stap tot op heden ontbreekt. Daarnaast is ons in de afgelopen periode opgevallen, dat er een be...

Meer regie, meer duidelijkheid?

De regeling voor publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen is in de maak.

Het amendement inzake de Financiële Bijdrage Ruimtelijke Ontwikkeling (aangenomen bij vaststelling van de Aanvullingswet Grondeigendom) is uitgewerkt in een AmvB. De concept-regeling laat zien op welke wijze het Rijk het kostenverhaal in Nederland verbreedt. Investeringen die noodzakeli...

We zijn in de hectiek van de eerste dagen vooral gewoon aan de slag gegaan met een nieuwe werkwijze en dat is goed gelukt! Daarbij blijft ook dat we elkaar en onze relaties kunnen helpen met nieuwe online technieken, andere vormen van online werken en vergaderen in teams.

Het coronavirus (COVID-19) raakt ons allemaal; het zal niemand ontgaan zijn dat de Nederlandse regering maatregelen treft om de...

Deze maand is het team van Stadkwadraat uitgebreid met Ivo van den Akker (adviseur) en Gerben van Roekel (stagiair).

Ivo heeft in 2019 de master Planologie aan de Universiteit Utrecht afgerond. In het proces van de masterscriptie heeft hij zich verdiept in mobiliteit en leefbaarheid in stedelijke context. Vanuit zijn interesse voor innovatieve concepten verdiept hij zich bij Stadkwadraat in hoogste...

Gisteren lanceerden we het Stadmakersfonds! Na jaren van dromen en hard werken achter de schermen presenteren STIPO en Stadkwadraat in samenwerking met de provincie Utrecht en de Triodos Bank Nederland met trots het eerste Stadmakersfonds van Nederland.

Het fonds ondersteunt ambitieuze Stadmakers bij het realiseren van een haalbare businesscase, investeert en matcht tussen impact investeerders en i...

Theo Stauttener en Chantal Robbe schreven samen een artikel over gentlyfication in het boek 'Our city?'. 

Klik hier om het artikel te lezen. 

Per 1 december is het team van Stadkwadraat uitgebreid met Maarten Hazelaar. 

Maarten heeft in 2019 de master Economische geografie aan de Universiteit Utrecht afgerond. Met een scriptie over de invloed van omgevingskenmerken op de transformatiepotentie van leegstaande kantoren rondde hij zijn studietijd af. Hierna wilde hij zich verdiepen in economisch ruimtelijke

vraagstukken.

Hij is leergierig,...

Op donderdag 30 januari organiseren we samen met APPM en Urhahn 'festival STAD'. 

Tijdens STAD kijken we naar de stad. Niet zoals die nu is, maar zoals die wordt. Of zoals we willen dat de stad gaat worden.

Want daar werken we allemaal hard aan: hoe houden we onze stad leefbaar? Hoe maken we nog beter of anders gebruik van de bestaande ruimte? Hoe houden we haar fijn om in te wonen, veilig, klaar vo...

Pleidooi voor een laatste noodzakelijke aanscherping.

De voorstellen voor de regeling over kostenverhaal in de Aanvullingswet bieden vooralsnog te weinig om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een voortvarende en financieel uitvoerbare gebiedsontwikkeling op basis van particuliere exploitatie. Versnellen, verdichten en verduurzamen wordt daardoor niet (voldoende) vanuit toekomstbestendige kosten...

Welke spelregels voor kostenverhaal kunnen we gebruiken tot inwerkingtreding van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet?

Ondanks het feit dat de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom pas op 1 januari 2021 in werking treedt, is het een grote stap vooruit dat we lijken te weten hoe het Rijk denkt over nieuwe financiële spelregels bij het kostenverhaal. Gezien de enorme druk op de woningmarkt zitt...

Please reload

MELD U AAN OM OP DE HOOGTE TE BLIJVEN 

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de mailinglijst. 

Logo vierkant5.png
  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

 

Gebiedsontwikkeling