3 Sep 2019

Pleidooi voor een laatste noodzakelijke aanscherping

De voorstellen voor de regeling over kostenverhaal in de Aanvullingswet bieden vooralsnog te weinig om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een voortvarende en financieel uitvoerbare gebiedsontwikkeling op basis van particuliere exploitatie. Versnellen, verdichten en verduurzamen wordt daardoor niet (voldoende) vanuit toekomstbestendige kostenverhaalsspelregels ondersteund. En dat is verlies, want juist de nieuwe wet biedt in potentie veel mogelijkheden om eenvoudig en...

30 Apr 2019

Welke spelregels voor kostenverhaal kunnen we gebruiken tot inwerkingtreding van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet? 

Ondanks het feit dat de nieuwe Aanvullingswet grondeigendom pas op 1 januari 2021 in werking treedt, is het een grote stap vooruit dat we lijken te weten hoe het Rijk denkt over nieuwe financiële spelregels bij het kostenverhaal. Gezien de enorme druk op de woningmarkt zitten veel gemeenten nu ‘klem’ in de huidige wetgeving.
Experimenteren leek een oplossing. Alleen heeft de minister nu b...

15 Apr 2019

Afgelopen maand hebben wij twee nieuwe collega's aan ons team toegevoegd: welkom Ryan (L) en Bob (R)! 

Ryan van der Knaap (1995) houdt zich de komende tijd bij Stadkwadraat bezig met zijn afstudeerstage- en onderzoek. Hierbij gaat hij onderzoeken of het mogelijk is om de economische meerwaarde van creatieve broedplaatsen binnen gebiedsontwikkeling te laten zien, in tijden waarin deze broedplaatsen in het gedrang komen door de huidige woningdruk. 

Bob Sanders (1993) is tweedejaars student Sociale Geografie & Planologie aan de...

26 Feb 2019

Vorige week is onze adviseur Rick Meijer bij de jaarlijkse wetenschappelijke conferentie over ‘Planning, Law and Property Rights’ (PLPR) geweest. Als er zelfs in Texas in de Verenigde Staten gesproken kan worden over de wijze waarop planning en recht kunnen bijdragen aan het beperken van klimaatverandering, is er echt een probleem. Directe aanleiding voor onderzoek naar dit thema in dit gebied is de kwetsbaarheid voor tropische stormen met vooral overstromingen als gevolg. De meest recente storm kreeg wereldwijd bekendheid...

22 Jan 2019

Dit artikel is verschenen in 'Grondzaken en gebiedsontwikkeling' (december 2018) en is gebaseerd op een onderzoek van Christian van der Blonk in het kader van de MSRE-opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate.

Bij vastgoedontwikkeling kan worden ingespeeld op nog onzekere toekomstige wensen en behoeften van vastgoedgebruikers door rekening te houden met het adaptief vermogen van het vastgoed. Zeker een stedelijke plint met een grote variëteit en dynamiek in het gebruik vraagt om flexibiliteit in de aanwendbaarheid va...

7 Jan 2019

Het nieuwe kennisdossier 'Een fris perspectief op de stad' is nu beschikbaar. Een fris perspectief: om het nieuwe jaar mee te starten, maar ook om even terug te blikken op het seminar en wellicht inspiratie op te doen voor de toekomst.

Het dossier is het resultaat van het laatste Stadkwadraat seminar dat in het teken stond van doorbraken in de nieuwe businesscases van gebiedsontwikkeling.

Het dossier bevat interviews met de sprekers, maar geeft ook een terugblik op de groepsdiscussies die deze middag hebben plaatsgevonden. 

K...

21 Dec 2018

Energiebesparing en CO2-reductie zijn onderdelen van de forse klimaatopgave die ons de komende decennia te wachten staat. Nieuwbouwwoningen moeten aan steeds strengere eisen voldoen, maar ook de bestaande woningvoorraad dient te worden verduurzaamd. Dit kan met een scala aan maatregelen, waaronder isolatie, zonnepanelen et cetera.
Voor woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders is de opgave fors. Maar zij kunnen gefaseerd verduurzamen en schaalvoordelen bereiken. Hoe zit het met (particuliere) woningeigenaren die...

5 Dec 2018

Op dinsdag 27 november jl. organiseerde de Wageningen Universiteit het symposium Grond voor Wonen. Deze bijeenkomst is mede mogelijk gemaakt door Stadkwadraat. Tijdens deze middag zijn de resultaten van het Grond-voor-Wonen-onderzoek (klik hier voor meer info) gepresenteerd en zijn wetenschap en praktijk met elkaar in gesprek gegaan over de binnenstedelijke woningbouwopgave. Namens Stadkwadraat heeft Theo Stauttener een presentatie gegeven over dilemma's en doorbraken in binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en Rick Meijer...

5 Oct 2018

Het is alweer een tijdje geleden maar leuk om te zien: een terugblik op de PROVADA 2018, met bijdrage van Stadkwadraat! Check het PROVADA E-magazine hier.  

29 Aug 2018

De halfjaarlijkse update van onze Parametervisie is gereed! De update focust zich op de ontwikkeling in 2018 en de bijstelling van de prognoses. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar 2019.

Klik hier voor de update van de Parametervisie 2018. 

Please reload

> ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

  • LinkedIn Social Icon
  • Wix Twitter page

030 600 10 10

info@stad2.nl

www.stad2.nl

 

Stadkwadraat BV

Utrechtseweg 331

3731 GA De Bilt

 

Stadkwadraat gaat vertrouwelijk met uw gegevens om. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. 

© Stadkwadraat 2018 | Beleidsverklaring | Algemene voorwaarden | Proclaimer | Privacyverklaring